Na pytanie starało się odpowiedzi grono ekspertów podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego podczas corocznej, największej konferencji sportu i biznesu Sportbiz 2020, 17 września w warszawskiej siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Jakie są największe wyzwania i przeszkody w sporcie dzieci i młodzieży i jak z nimi walczyć?

Niedawne ograniczenia w zakresie infrastruktury, powoli odchodzą w przeszłość. Polskie obiekty sportowe, przestają odbiegać swoją dostępnością i jakością od reszty świata, a często je wyprzedzają. Zwiększa się też dostępność środków publicznych i prywatnych wspierających inicjatywy sportowe z udziałem dzieci. Głównym wyzwaniem stają się zmiany cywilizacyjne, rzutując na sposób spędzania wolnego czasu. Sport staje do konkurencji o wolny czas, dzieci ale także ich rodziców. Konkurując z zajęciami kulturalnymi, edukacyjnymi, społecznymi a co najgorsze, z mało wartościową konsumpcją treści dostępnych w Internecie. Dodatkowo w samym sporcie pojawiła się konkurencja między dyscyplinami, starającymi zachęcić dzieci do uczestnictwa. Chcąc zachęcić dzieci do sportu, pokazujmy jego istotę – radość i zabawę. Dziecko w sporcie powinno się przed wszystkim, wybawić, wyszaleć, pielęgnować relacje towarzyskie w grupie, w której lubi spędzać czas.

Kto odpowiada za niski poziom sprawności wśród dzieci – rodzice, szkoły, kluby?

Kluczowymi osobami są rodzice, szkoła i pierwszy trener. Wygrany czas dla sportu nie staje się wyłącznie pasją ale nawykiem zdrowotnym, ucząc dziecka postrzegania swojego ciała, budując świadomość jego higieny i estetyki. W tym również higieny psychicznej. Najszybszy okres kształtowania się zdolności ruchowych dziecka, to okres do 9 roku życia. Do tego wieku trening dziecka powinien być możliwie najbardziej wszechstronny i ogólnorozwojowy. Wczesna specjalizacja treningu, skupienie się, na wąskiej dyscyplinie, ostra rywalizacja, powoduje poczucie wypalenia i często występujące zjawisko odejścia od sportu dzieci w wieku 12-13 lat. Robert Lewandowski, syn zapaśnika i siatkarki, jako dziecko nie grał wyłącznie w piłkę nożną. Dziś jest jednym z najlepszych piłkarzy nożnych w historii tej dyscypliny sportu, ale również znakomicie potrafi grać w siatkówkę, koszykówkę, doskonale tańczy. Jeśli chcesz by twoje dziecko było mistrzem, to zabierz je na rower – zachęcała wielkokrotna mistrzyni świata w skoku o tyczce – Monika Pyrek.

Jak dotrzeć do dzieci i zainteresować sportem, korzystając z nowych technologii?

Łukasz Panfil, CEO Akademia Sportowego Wojownika przytoczył rezultaty ostatnich badań, według których dzieci spędzają dziś do 6 h przed ekranami urządzeń elektronicznych dziennie, gdzie czas spędzany na relacje z rodzicami to zaledwie 12 h tygodniowo. Próby walki z nową technologią, są z góry skazane na porażkę. Podążajmy za dziećmi, nie unikniemy nowych technologii. Dziś najszybciej dociera z przekazem „youtube” i sprawny „influcencer”. Tą drogą idą coraz częściej organizacje sportowe, uzupełniając szkolenie materiałami i narzędziami dostępnymi elektronicznie. Praca domowa, zadana przez trenera, do wykonania w domu na komputerze, przestaje być rzadkością. Prawdziwy wysyp kreatywności w tej dziedzinie przyniósł okres czasowego zamrożenia sportu spowodowanego epidemią. Warto z niego korzystać i budować uzupełniające elementy klasycznego treningu sportowego.

Jak poprzez sport edukować młode pokolenia oraz przekazywać wiedzę i wartości życiowe?

Słabością środowisk sportowych, jest zaprzepaszczanie potencjału byłych sportowców, pod kątem promocji sportu dzieci, po zakończeniu przez nich kariery. Niestety zbyt często w karierze sportowca liczy się wyniki „tu i teraz”. Sportowcy nie są przygotowywani do pracy z dziećmi. A są naturalnymi kandydatami do bycia wzorem dla nowych pokoleń. Nie chodzi w tym wypadku o gwiazdy pokroju Roberta Lewandowskiego, również lokalnie rozpoznawalni sportowcy świetnie sprawdzają się z roli lokalnych promotorów sportu dzieci. Ciekawym trendem wśród progresywnych klubów sportowych, jest organizowanie treningów łączonych sekcji seniorskich i dziecięcych, gdzie młodzi sportowcy, widzą obok siebie trenujących starszych kolegów i koleżanki. Niezależnie od posiadanych umiejętności mogą poczuć się prawdziwą częścią klubu, na żywo podpatrywać i uczyć się od swoich sportowych idoli.

Dlaczego warto inwestować w sport dzieci i młodzieży?

Bardzo widoczną, pozytywną zmianą, jest postępująca ewolucja sponsoringu sportowego, który zaczął dostrzegać potencjał promocyjny sportu dziecięcego, realizując zadania nowoczesnych firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dobrym przykładem jest program „Joy of moving – alternatywne lekcje WF” – fundacji Moniki Pyrek, realizowany przez Grupę Ferrero, uhonorowany wieloma nagrodami, działający od kilku lat program „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, czy korzystający ze wparcia Grupy Lotos – Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej – „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”. Kluby sportowe postrzegane są coraz częściej przez sponsorów, nie tylko przez pryzmat pierwszej drużyny, ale przez swoje sekcje dziecięce.

Uczestnicy debaty:

Ekspertka debaty – Monika Pyrek, znakomita polka lekkoatletka skaczącą o tyczce, założycielka i prezes Fundacji Moniki Pyrek, autorka programów “Joy of moving Alternatywne lekcje WF”, “Joy of moving Monika Pyrek Camp”, Fundusz stypendialny “Skok w marzenia Fundacji Moniki Pyrek i Netto Polska

Ekspert debaty – Łukasz Panfil, CEO Akademia Sportowego Wojownika

Ekspert debaty – Dariusz Łapawa, wydział sportu Urzędu Miasta Poznania

Ekspert debaty – Piotr Matecki, Prezes Zarządu Grupa PR9 oraz SportWin, Prezes Stowarzyszenia Szkółek i Akademii Piłkarskich PASS