NASZA OFERTA

SPORT

Zapewniamy środki sponsorskie na rzecz klubów, stowarzyszeń sportowych, sportu dzieci i młodzieży, sportu akademickiego oraz inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju sportowego, pozyskując:

· Sponsorów
· Granty publiczne i prywatne
· Mecenat
· Reklamodawców

Oferujemy kompletne rozwiązania niezbędne do skutecznego pozyskiwania środków:

· Współpraca z mediami
· Obsługa graficzna
· Social media, witryny internetowe, sklepy kibica
· Wydarzenia i eventy sportowe
· Transmisje
· Obsługa procesu aplikacji o licencję na grę w wyższych klasach rozgrywkowych
· Obsługa realizacji wymogów licencyjnych
· Przygotowanie i sprzedaż oferty sponsorskiej i reklamowej
· Oprogramowanie do zarządzania klubem sportowym.
· Przygotowanie sprzedaży
· Realizację umów sponsorskich, reklamowych i konkursów grantowych
· Wsparcie marketingu i sprzedaży sponsorów

SPORT

Zapewniamy środki sponsorskie na rzecz klubów, stowarzyszeń sportowych, sportu dzieci i młodzieży, sportu akademickiego oraz inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju sportowego, pozyskując:

· Sponsorów
· Granty publiczne i prywatne
· Mecenat
· Reklamodawców

Oferujemy kompletne rozwiązania niezbędne do skutecznego pozyskiwania środków:

· Współpraca z mediami
· Obsługa graficzna
· Social media, witryny internetowe, sklepy kibica
· Wydarzenia i eventy sportowe
· Transmisje
· Obsługa procesu aplikacji o licencję na grę w wyższych klasach rozgrywkowych
· Obsługa realizacji wymogów licencyjnych
· Przygotowanie i sprzedaż oferty sponsorskiej i reklamowej
· Oprogramowanie do zarządzania klubem sportowym.
· Przygotowanie sprzedaży
· Realizację umów sponsorskich, reklamowych i konkursów grantowych
· Wsparcie marketingu i sprzedaży sponsorów

KULTURA & SZTUKA

Zapewniamy środki sponsorskie na rzecz kultury i sztuki, wsparcie festiwali, teatrów, filharmonii, imprez kulturalnych i działalności artystycznej, pozyskując:

· Sponsorów
· Granty publiczne i prywatne
· Mecenat
· Reklamodawców

Oferujemy kompletne rozwiązania niezbędne do skutecznego pozyskiwania środków na rzecz działań kulturalnych.

KULTURA & SZTUKA

Zapewniamy środki sponsorskie na rzecz kultury i sztuki, wsparcie festiwali, teatrów, filharmonii, imprez kulturalnych i działalności artystycznej, pozyskując:

· Sponsorów
· Granty publiczne i prywatne
· Mecenat
· Reklamodawców

Oferujemy kompletne rozwiązania niezbędne do skutecznego pozyskiwania środków na rzecz działań kulturalnych.

NAUKA & EDUKACJA

Zapewniamy środki sponsorskie na rzecz nauki i edukacji, prowadzenia działalności badawczej i popularyzacji wiedzy, pozyskując:

· Sponsorów
· Granty publiczne i prywatne
· Mecenat
· Reklamodawców

Zapewniamy kompletne rozwiązania niezbędne do skutecznego pozyskiwania środków na rzecz działań naukowych i edukacyjnych.

NAUKA & EDUKACJA

Zapewniamy środki sponsorskie na rzecz nauki i edukacji, prowadzenia działalności badawczej i popularyzacji wiedzy, pozyskując:

· Sponsorów
· Granty publiczne i prywatne
· Mecenat
· Reklamodawców

Zapewniamy kompletne rozwiązania niezbędne do skutecznego pozyskiwania środków na rzecz działań naukowych i edukacyjnych.

BIZNES

Wspieramy sponsorów w realizacji projektów z użyciem marketingu wykorzystującego współpracę ze sportem, nauką, kulturą i edukacją.

 • Zarządzamy realizacją kampanii sponsorów
 • Doradzamy w zakresie doboru i zakupu praw sponsoringowych
 • Tworzymy i obsługujemy kompletne działania marketingowe i wspierające sprzedaż w oparciu o prowadzone sponsorskie działania społeczne
 • Pomagamy w przygotowaniu materiałów potrzebnych do realizacji kampanii, w tym w działaniach z użyciem Internetu i mediów społecznościowych
 • Sprawdzamy skuteczność prowadzonych działań
 • Tworzymy uzupełniające struktury sprzedaży sponsorów, w miejscach geograficznego zasięgu działań sponsoringowych
 • Prowadzimy sprzedaż agencyjną produktów i usług sponsorów
 • Doradzamy w zakresie koniecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do podjęcia realizacji przez sponsorów projektów społecznych z finansowaniem z grantowych środków publicznych;
 • Pozyskujemy środki na realizację projektów społecznych, realizowanych przez sponsorów, w konkursach na granty z polskich źródeł publicznych i prywatnych a także środków europejskich

BIZNES

Wspieramy sponsorów w realizacji projektów z użyciem marketingu wykorzystującego współpracę ze sportem, nauką, kulturą i edukacją.

 • Zarządzamy realizacją kampanii sponsorów
 • Doradzamy w zakresie doboru i zakupu praw sponsoringowych
 • Tworzymy i obsługujemy kompletne działania marketingowe i wspierające sprzedaż w oparciu o prowadzone sponsorskie działania społeczne
 • Pomagamy w przygotowaniu materiałów potrzebnych do realizacji kampanii, w tym w działaniach z użyciem Internetu i mediów społecznościowych
 • Sprawdzamy skuteczność prowadzonych działań
 • Tworzymy uzupełniające struktury sprzedaży sponsorów, w miejscach geograficznego zasięgu działań sponsoringowych
 • Prowadzimy sprzedaż agencyjną produktów i usług sponsorów
 • Doradzamy w zakresie koniecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do podjęcia realizacji przez sponsorów projektów społecznych z finansowaniem z grantowych środków publicznych;
 • Pozyskujemy środki na realizację projektów społecznych, realizowanych przez sponsorów, w konkursach na granty z polskich źródeł publicznych i prywatnych a także środków europejskich

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o możliwościach.

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o możliwościach.

KONTAKT